Konferencje

STL 2022

STL 2022 - XIII Sympozjum Techniki Laserowej

Głównym celem Sympozjum jest wymiana informacji i upowszechnianie wiedzy naukowo-technicznej z obszarów techniki laserowej i optoelektroniki. Sympozjum organizowane jest od 1984 r. i biorą w nim udział przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich, instytutów badawczych oraz szerokie grono wytwórców i użytkowników techniki laserowej.

(19-23)-09-2022
Karpacz, Poland
http://sympozjumtechnikilaserowej.pl/

PKO 2022

Sekcja Optyki PTF zaprasza na VI edycję Polskiej Konferencji Optycznej (PKO).
Wydarzenie ma na celu integrację środowiska polskich optyków oraz stworzenie platformy do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej, i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki.