Informacja o działalności Sekcji Fotoniki KEiT PAN w 2021 r.