IOS 2023

IOS 2023 - The 17th INTEGRATED OPTICS - SENSORS, SENSING STRUCTURES and METHODS

Głównym celem Konferencji jest wymiana wiedzy z zakresu praktycznych zastosowań optyki zintegrowanej. Celem Konferencji jest prezentacja doświadczeń z zakresu technologii i analizy teoretycznej czujników optoelektronicznych oraz praktycznych zastosowań struktur i systemów czujnikowych oraz nowych metod z zakresu metrologii.

ELTE 2023

ELTE 2023 - XIV Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa

Konferencja ELTE jest cykliczną konferencją polskiego środowiska elektroników. Do udziału w nadchodzącej edycji konferencji i prezentacji wyników swoich prac gorąco zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych prowadzących badania z zakresu elektroniki, fotoniki i energoelektroniki, w tym dla zastosowań w naukach medycznych i bioinżynierii, oraz w działaniu na rzecz poszanowania energii.

(18-21)-04-2023
Ryn, Poland
http://elte2023.edu.pl/

STL 2022

STL 2022 - XIII Sympozjum Techniki Laserowej

Głównym celem Sympozjum jest wymiana informacji i upowszechnianie wiedzy naukowo-technicznej z obszarów techniki laserowej i optoelektroniki. Sympozjum organizowane jest od 1984 r. i biorą w nim udział przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich, instytutów badawczych oraz szerokie grono wytwórców i użytkowników techniki laserowej.

(19-23)-09-2022
Karpacz, Poland
http://sympozjumtechnikilaserowej.pl/

PKO 2022

Sekcja Optyki PTF zaprasza na VI edycję Polskiej Konferencji Optycznej (PKO).
Wydarzenie ma na celu integrację środowiska polskich optyków oraz stworzenie platformy do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej, i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki.