Informacja o działalności Sekcji Fotoniki KEiT PAN w 2023r.