Skład sekcji

Sekcja Fotoniki KEiT (2020-2024)

Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Leszek R. JAROSZEWICZ
Prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK
Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Janusz MROCZKA
Prof. dr hab. inż. Tadeusz PUSTELNY
Prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Antoni ROGALSKI
Prof. dr hab. inż. Ryszard ROMANIUK
Dr hab. Katarzyna RUTKOWSKA, (prof. PW) (sekretarz)
Prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT
Prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK
PROF. DR HAB. INŻ. TOMASZ WOLIŃSKI (PRZEWODNICZĄCY)
Prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Wiesław WOLIŃSKI