PKO 2022

Sekcja Optyki PTF zaprasza na VI edycję Polskiej Konferencji Optycznej (PKO).
Wydarzenie ma na celu integrację środowiska polskich optyków oraz stworzenie platformy do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej, i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki.
 

Sekcja Fotoniki KEiT (2020-2024)

Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Leszek R. JAROSZEWICZ
Prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK
Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Janusz MROCZKA
Prof. dr hab. inż. Tadeusz PUSTELNY
Prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Antoni ROGALSKI
Prof. dr hab. inż. Ryszard ROMANIUK
Dr hab. Katarzyna RUTKOWSKA, (prof. PW) (sekretarz)
Prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT
Prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK
PROF. DR HAB. INŻ. TOMASZ WOLIŃSKI (PRZEWODNICZĄCY)
Prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Wiesław WOLIŃSKI