Informacja o działalności Sekcji Fotoniki KEiT PAN w 2020 r.