PKO 2022

Sekcja Optyki PTF zaprasza na VI edycję Polskiej Konferencji Optycznej (PKO).
Wydarzenie ma na celu integrację środowiska polskich optyków oraz stworzenie platformy do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej, i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki.
 

(12-15)-06-2022
Płock, Poland
https://konferencja-optyczna.pl/