Photonic Aid for Ukraine

Photonic Aid For Ukraine jest inicjatywą środowiska optycznego i fotonicznego na rzecz osób, które musiały opuścić Ukrainę z powodu wojny. Więcej informacji na https://wavejobs.eu/ukraine/