Informacja o działalności Sekcji Fotoniki KEiT PAN w 2022 r.